ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจำนวนมากของญี่ปุ่นรั่วไหล

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าจำนวนมากของญี่ปุ่นที่รั่วไหลของน้ำมันเตาหลายร้อยตันนอกชายฝั่งมอริเชียสได้แตกออกจากกันเจ้าหน้าที่ในประเทศเกาะกล่าว MV Wakashio เกยตื้นบนแนวปะการังเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคมด้วยเชื้อเพลิง 4,000 ตันทำให้เกิดภาวะฉุกเฉินทางระบบนิเวศ เจ้าหน้าที่กล่าวว่าน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ถูกสูบออกไปแล้ว แต่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสภาพเรือแย่ลง

มอริเชียสเป็นที่ตั้งของแนวปะการังที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว MV Wakashio เกยตื้นที่ Pointe d’Esny ซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหายากที่มีชื่อเสียง พื้นที่นี้ยังมีพื้นที่ชุ่มน้ำที่กำหนดให้เป็นสถานที่สำคัญระดับนานาชาติโดยอนุสัญญาแรมซาร์ว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. มีการสังเกตการปลดส่วนหน้าของเรือครั้งใหญ่คณะกรรมการวิกฤตการณ์แห่งชาติมอริเชียส

This entry was posted in News.